U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

Klankschalen kun je ervaren via de maandelijkse meditatieve  lig-concerten of als individuele sessie

 

zie voor meer info:

kat-a-chi

 Klankschalen doen iets met je.
Ze kunnen je beroeren tot in ’t diepst van je ziel
Ze kunnen je blij maken of melancholiek
Ze bevorderen je innerlijke balans, een verbinding met jezelf en je omgeving, 
een eenheidsgevoel……..ultieme ontspanning……..

Laat je meevoeren door een wereld van zachte, harmoniserende klanken …..

 

Klankschalen werken harmoniserend

Ze bevorderen je innerlijke balans, de verbinding met jezelf en je omgeving, een eenheidsgevoel.

Klank is trilling, wij zijn trilling.... 
Trillingen resoneren met elkaar en beïnvloeden elkaar.  
De klanken van de schalen hebben een harmonieuze invloed op onze trillingsfrequenties.

Dit komt doordat er  twee, soms zelfs drie hoofdtonen tegelijk, te horen zijn. De tonen vormen een natuurlijke verbinding, hebben direct invloed op je systeem.

Ze werken in op je lichaam, je geest, je ziel, je gevoelens, je emoties, je herinneringen….. Ze helpen je om in balans met jezelf en je omgeving te komen en/of te zijn.

Ze kunnen je helpen jezelf te ontladen, spanningen los te laten en op een natuurlijke manier  in evenwicht te komen.
Ze kunnen bepaalde gevoelens en beelden bij je oproepen: je meevoeren naar momenten uit je verleden,  je kleuren ,  vormen, licht en donker 
laten zien…..

Ze bevorderen je bewustzijnsverruiming, dragen bij aan een sterkere bewustwording van je gevoelsleven, je denk- en handelwijze en aan het krachtiger ervaren van het contact met je lichaam.

Per keer zullen je ervaringen anders zijn. Datgene wat jou op dat moment beroert of juist niet, heeft een eigen trilling. Deze trilling wordt weer beroerd door de schalen, waardoor er in je innerlijk iets gebeurt. 

Emoties kunnen geraakt worden.

Soms worden deze  los getrild en mogen verdwijnen, soms geven ze  je een ander inzicht, of een begin hiervan. 
Maar een andere keer zal je heerlijk in je ultieme "Zijn" mogen vertoeven, in volledige ontspanning.

 

 

OORSPRONG

Klankschalen zijn unieke instrumenten uit de Himalaya. Hun oorsprong is raadselachtig. Helaas bestaan er geen oude geschriften over ontstaan en gebruik, alles is uit mondelinge overlevering.  
Tevens worden ze in verschillende landen in Azië gevonden, gebruikt door verschillende religieuze groeperingen bij verschillende diensten, waardoor er geen eenduidige verklaring mogelijk is. 
In sommige gevallen worden ze gebruikt als klankschaal, maar in andere ook als waterschalen of als kommen om uit te eten.

De oudste Tibetaanse klankschaal dateert waarschijnlijk uit ongeveer 1100 v. Chr. Door de inval van de Chinezen 
in 1951 in Tibet zijn ze  bekend geworden en door vernielingen van Lamaïstische kloosters, kwamen ze terecht op markten in Nepal en Noord-India, waar ze verkocht werden door Tibetaanse monniken op de vlucht. 
In onze streken 
zijn ze eigenlijk pas sinds de jaren '70  bekend geworden.  

 

DE WERKING VAN DE KLANKSCHAAL

Door zijn bijzondere eigenschappen, die mede bepaald worden door de samenstelling van de zeven metalen, door zijn inhoud en vorm, is de klankschaal  gemaakt om evenwicht te creëren, te herstellen en blokkades te breken.
Iedere ambachtelijk vervaardigde klankschaal heeft zijn eigen trilling, zijn eigen geluid en kan als zodanig nooit gedupliceerd worden.

De oude, originele schalen, zijn ongeveer 50 jaar geleden voor het laatst gemaakt en zijn beter in klank dan de nieuwe schalen. Dat heeft ontegenzeggelijk te maken met de manier waarop ze gemaakt zijn. In vroeger tijden werden ze gemaakt door een vloeibare massa metaal tot een plaat te maken en daarna werd de warme plaat uitgehamerd totdat de schaalvorm ontstond. De oude klankschalen bestaan uit een legering van maar liefst zeven metalen, die overeenkomen met de metalen van de zeven dichtstbijzijnde planeten, met zes van de zeven grondtonen, bepaalde kleuren en wel als volgt:

-Goud------Zon---------------Bis-------violet
-Zilver-----Maan-------------Gis-------blauw
-Kwik------Mercurius-------Cis-------rood
-Koper----Venus-------------A---------Indigo
-IJzer------Mars--------------D---------oranje
-Tin--------Jupiter------------Fis-------groen
-Lood-----Saturnus----------D---------oranje

Dit is de meest bekende veronderstelling. Er bestaan ook andere. Aangezien niemand het precies weet, kun je aannemen dat de legeringen op zich, de trillingen van de verschillende materialen samengevoegd,  bijzondere trillingen veroorzaken, in welke legering dan ook.

Wanneer een klankschaal wordt aangeslagen geeft de schaal een geluid waarvan de trilling zo krachtig is, dat je deze met het blote oog kunt waarnemen.
Ons lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water. Als je de schaal op je lichaam plaatst, voel je hoe snel 
deze trilling zich l door je lichaam verplaatst. Het gevolg is een innerlijke massage. 
M
aar ook op afstand, bij een klankschalenconcert, ervaar je de trilling duidelijk.

Een gezond lichaam heeft een eigen trilling en beweging. Het is goed afgestemd en trilt zuiver in een eigen frequentie. 
Bij een ziek orgaan of een blokkade is deze frequentie gestoord. Je voelt je niet lekker in je vel zitten, je bent gestrest en krijgt lichamelijke klachten. 
Door de trilling van de klankschaal zal het lichaam eerst mee trillen met de klankschaal en zodoende meegaan met de harmonische frequentie van de klankschaal. 
Daarna zal het lichaam weer overgaan in zijn lichaamseigen trillingsfrequentie, beïnvloed door die van de klankschaal. Dit proces is zelfs met Kirlian fotografie vast te leggen.

De energie van de klankschaal is zo fijn stoffelijk, dat het in ons energetisch systeem tot het zevende niveau inwerkt. Het duurt soms dagen voordat de trillingen zijn uitgewerkt en het lichaam zolang weer kan ervaren hoe het is om in balans te zijn. De mogelijkheid om stress tijdig te onderkennen wordt daardoor verhoogd. Omdat de klankschalen rechtstreeks inwerken op de spierlagen in ons lichaam kan stress ook directer worden uitgebalanceerd. Ideaal voor mensen, die langdurig of tijdelijk onder druk staan. Door de trilling, door de vibraties komen blokkades vrij, de spanning in de spieren zal verminderen.

In een individuele sessie is het mogelijk een klankschalenmassage te ondergaan. In de meeste gevallen wordt deze gebruikt als ondersteuning van een diepgaande sessie, waarbij de schalen zorgen voor een goede, diepe ontspanning. Het is echter ook mogelijk alleen een massage te ondergaan.