U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

HOOGGEVOELIGHEID/HOOGSENSITIVITEIT   

  

HSP, HSK, Nieuwetijdskinderen

 

HSP:  Hoog Sensitieve Persoon

HSK : Hoog Sensitief Kind.

Nieuwetijdskinderen zijn hoog sensitieve kinderen, die vooral vanuit hun intuïtie leven.

 

Erfelijke eigenschap

Zo’n 15 à 20 % van de bevolking vertoont een vorm van hooggevoeligheid,

hoog sensitiviteit.
Het is een erfelijke eigenschap, geen afwijking.
Hoog sensitieve personen  hebben een heel gevoelig zenuwstelsel, waardoor ze gemakkelijk overprikkeld raken.

Ze zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels van buitenaf en merken meer signalen en details op.

Alle ervaringen worden intensiever beleefd dan bij de gemiddelde mens.

 

Overprikkeling
Ze kunnen snel overprikkeld raken door  mensenmassa’s drukte, lawaai, hard geluid, fel licht, televisie, straling van mobiele telefoons, bepaalde voedingsstoffen, warmte en kou, onplezierig zittende kleding, viezigheid.

Maar ook verassingen of onvoorspelbare gebeurtenissen kunnen hun sterk uit evenwicht brengen,  net als onrust, stress, prestatiedruk en emoties…. of deze nu negatief zijn of positief! 

Eigenwaarde en zelfvertrouwen (verlies van)

Deze overprikkeling kan zorgen voor reacties als vermoeidheid, boosheid, driftigheid, zich terug willen trekken.

Als mensen zich niet bewust zijn van hun hoog gevoeligheid, begrijpen ze zichzelf vaak niet en worden door de omgeving niet goed begrepen.

Dit kan leiden tot allerlei frustraties en uiteindelijk vaak tot een gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen.

 

Elaine Aron

De  Amerikaans psychotherapeute en universitair docente Elaine Aron is grondlegster van het begrip HSP. Zij heeft hier uitvoerig onderzoek naar verricht

 

Interne en externe prikkeling

Haar is gebleken dat het gevoelige zenuwstelsel van de HSPer zorgt voor zowel sterkere prikkelingen, zowel intern als extern.

De HSPer is in interne zin gevoeliger dan gemiddeld voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen.

 

In externe zin zijn ze heel gevoelig voor harde geluiden en sterke geuren en voor visuele en tactiele stimulatie.

 

Indrukken

Tevens  blijken zij ook meer indrukken op te nemen, waardoor zij zich eerder en meer bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario's die een omgeving in zich bergt.

Ze zijn daardoor meer alert op mogelijke gevaren en zijn eerder geneigd tot het overdenken en inschatten van situaties, waardoor zij niet direct reageren.  Of zij gaan bij een bepaalde kwestie in “innerlijk overleg”, wat kan leiden tot innerlijke associaties, die tijd kosten.
Vanwege hun aangeboren opmerkingsvermogen zijn ze meer geneigd tot empathie en blijken zij in met name een rustige omgeving in staat te zijn informatie beter dan gemiddeld in zich op te nemen en tot in alle details en nuances uit te werken.

Hierdoor kunnen ze verlegen of geremd overkomen terwijl ze dat niet zijn. Of als niet luisterend en afwezig,  terwijl ze alles gehoord hebben.

Belangrijke basis voor onbegrip…..


 

HSP’s zijn geneigd tot minder sociale omgang en assertiviteit, volgens Aron wederom niet omdat ze verlegen of weinig sociaal zijn, maar als gevolg van noodzakelijke aanpassing aan hun aangeboren eigenschap die hen noopt voorzichtiger met zichzelf en hun omgeving om te gaan.

 

 

Twee “soorten”

Er zijn globaal genomen twee soorten HSP’s:
De grootste groep, zo’n 70%, is van nature rustig en meer introvert. Zij voelen zich prettig bij een redelijk gelijkmatig leven met weinig risico’s.

Zij staan vaak aan de kant om alles rustig en overzichtelijk te bekijken: zij “kijken de kat uit de boom”.

 

 Het andere deel, ongeveer 30% van de HSP’s, heeft juist behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en is meer extravert.

Zij worden wel “het erop af type” genoemd, of, wat officiëler:

HSSers:  ‘High Sensation Seekers’.

Zij zoeken het avontuur, maar zijn ook snel overbelast. Zij kijken niet de kat uit de boom, maar hebben zoveel overzicht, dat hen niet snel iets zal overkomen.