NLP is een methode die bestaat uit verschillende technieken om jezelf dusdanig te (her) programmeren, dat je tevreden en blij kunt zijn met jezelf.

Wat kun je met NLP:

Het doel van NLP is : bewustwording van je eigen gedrag en de onderliggende motieven, waarbij je de mogelijkheid kunt creëren om, wanneer je dit wilt, dit te veranderen.

M.a.w.: je word je bewust van het feit dat je keuzes hebt. Dat je jezelf kunt programmeren en vooral: herprogrammeren.

Dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van je verleden, van je negatieve ervaringen. Dat je negatieve overtuigingen die te maken hebben met ervaringen uit je jeugd of zelfs uit de baarmoedertijd, kunt herkaderen zodat dat je er geen last meer van hebt en kiest voor je eigen manier van zijn, in het leven staan, denken.

Wat is NLP

NLP is een methode om snel inzicht te krijgen in het hoe en waarom van ons gedrag en levert handvaten dit te veranderen, als we dit zelf graag willen.

Al onze levenservaringen worden opgeslagen in ons lichaam en onze geest. Dit alles heeft grote invloed op ons gedrag, zonder dat we ons ervan bewust zijn.

Vanaf het moment van onze geboorte en zelfs daarvoor, worden we beïnvloed door onze omgeving. Door alles wat we meemaken, horen, ruiken, zien, proeven, voelen……zelfs het al dan niet tot expressie komen van onze genen.

 

Waar staat de afkorting NLP voor:

Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro

Alles wat we ervaren, ervaren we via onze vijf zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen.
Beter gezegd:  menselijk gedrag komt voort uit de neurologische processen rondom deze zintuigen. De informatie die op deze manier in onze hersenen binnenkomt verwerken we op een dusdanige manier, dat er een zinnig geheel ontstaat en op basis daarvan handelen we dan.

En meer dan dat: onze zintuiglijke ervaringen worden mede gekleurd door voorgaande ervaringen die opgeslagen liggen in ons geheugen. Onze reactie, onze gedachtegang, onze gevoelens, de wijze van zien, en horen is dus altijd gekleurd. Iedereen ervaart alles door zijn of haar eigen filter, zijn of haar eigen bril en reageert op basis daarvan.
. De interne voorstelling en de fysiologie hebben een belangrijke wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de stemming en dit stuurt het gedrag en je resultaat.

Linguïstisch  de letterlijke betekenis is:  taalkundig    binnen NLP staat het voor communicatie middels taal.  Zowel het gesproken woord als lichaamstaal (houding, gebaren, gezichtsuitdrukking, enz.).

Programmeren

 De letterlijke betekenis is: Het plannen en vaststellen van een reeks of een systeem van handelingen, gebeurtenissen of instructies.

  • Vertaald naar ons “eigen systeem”, slaat dit op de mogelijkheden die we bezitten om datgene wat we ervaren, te ordenen en hieraan een bepaald gedrag of bepaalde zienswijze (overtuigingen) aan te ontlenen.
  •  
  • neurolinguïstisch programmeren, een methode die leidt tot effectievere communicatie door het bewust maken van onbewuste processen. (Van Dale)

 

Oplossingsgericht.

NLP is oplossingsgericht.  Het is een manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken.

Het is dan ook meestal niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten herbeleven om toch positieve veranderingen aan te brengen. NLP heeft een gereedschapskist vol hulpmiddelen waaruit je kunt kiezen om dat gereedschap te gebruiken dat in jouw situatie het beste past.

Praktische toepassing van NLP

NLP gaat niet alleen over de theoretische kant, het gaat zeker ook over de praktische toepassing. Des te meer kennis je hebt over de werking en inhoud van je binnenwereld, des te makkelijker je berichten naar de buitenwereld overbrengt en hoe succesvoller je in het leven staat. NLP is een methode die gericht is op praktische toepassing en waarmee je onder andere:

  • leert om helderder en zuiverder met jezelf communiceren
  • leert hoe je invloed op je gedachten en stemmingen kunt hebben
  • leert om effectiever met anderen te communiceren
  • ontdekt hoe je overkomt en wat de sturing is achter je handelen en je gedrag
  • ontdekt hoe je je talenten en hulpbronnen maximaal kunt gebruiken
  • je nieuwe vaardigheden leert o.a. op het gebied van communicatie en coaching