Matruschka
Samen met je geheelde innerlijke kinderen ben je jezelf....Ik ben......

METATRUSCHKA  (MTTA)

 

 

 

Een methode voor:

Het Herwinnen van je Zelfvertrouwen en de Heropbouw van  je Gevoel van Eigenwaarde
d.m.v.
Heling van je "Innerlijke Kinderen"

MetaTruschka  is eenvoudige, snelle, diepgaande  methode om traumatische ervaringen in je leven, die je gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben aangetast en soms zelfs leiden tot een burnout, een dusdanige draai te geven, dat zij van een ontkrachtend  deel omgevormd worden tot krachtige, rustgevende  delen.

Door deze delen in elkaar over te laten vloeien, wordt je innerlijke rust en kracht hersteld.
Er ontstaat weer balans….

“Innerlijke Kinderen”  (IK’s)
Deze Innerlijke  Delen worden, omdat ze refereren aan bepaalde gebeurtenissen in je leven,  Innerlijke Kinderen genoemd.*
Momenten van pijn, angst, frustratie, traumatische gebeurtenissen,…. veroorzaken beschadigingen in je Systeem, veroorzaken Beschadigde Innerlijke Kinderen (BIK’s)  .

Vaak zijn mensen  geneigd deze te verstoppen of weg te drukken, omdat er mee geconfronteerd worden te pijnlijk is.
Ze komen dan terecht in een Overlevingsmechanisme.
Dat zorgt ervoor dat het erop lijkt, dat ze in de maatschappij goed functioneren, maar “zichzelf” raken ze  langzaam maar zeker kwijt.

Geheelde Innerlijke Kinderen (GIK’s)  zijn geheelde BIK’s.

Metatruschka staat  voor de  verzameling van  geïntegreerde GIK’s.

Hoe werkt het:

Het systeem MetaTruschka werkt synergetisch:
 Als het eerste BIK een  GIK is geworden, stapt het met een gevoel van  innerlijke kracht  in het tweede en helpt het helen. Op het moment dat dit geheeld is, 2e GIK is geworden, stappen de twee in één GIK’s  in het volgende BIK. Hun innerlijke kracht is daardoor al sterker geworden zodat dit 3e BIK bij het instappen deze extra kracht ervaart, waardoor het eenvoudiger wordt te helen.
 Dan volgt het volgende moment  etc. etc….

Tijdens de sessie is de cliënt in  trance (ultieme ontspanning).
De te helen momenten verschijnen  in de vorm van filmbeelden op een filmdoek, in een eigen, veilige filmzaal. Op het moment dat de oorzaak van de Beschadiging duidelijk is,  wordt het beeld stopgezet en wordt begonnen met de Heling. Geen  verschrikkelijke herbelevingen dus!!!!
De cliënt maakt dan contact met het BIK en weet precies wat er door dit kindje heen gaat. Daardoor is het mogelijk dit te helen.  

Het  begint bij de allereerste vorm van leven:  in de baarmoeder.*
Daar wordt gecheckt of er iets is gebeurd dat een negatieve invloed op het leven van de cliënt heeft. Soms weet deze dit al via verhalen , soms komt iemand er pas achter als hij er naar toe gaat.

Dit kan van alles zijn. Vaak  zijn het invloeden van de moeder of de omgeving,  maar soms ook anders.
Als er al iets is, is dit in de meeste gevallen is onbewust en dus beslist geen schuldkwesties!!!

En soms is alles prima. Helemaal mooi!  Niets te helen, wel een krachtig eerste Kindje!!!

En zo worden chronologisch  alle  BIK’s GIK’s , tot het helemaal goed voelt.

Aan het eind van de behandeling zijn alle nieuwe krachtvelden , alle GIK’s,  in elkaar geschoven en geïntegreerd in het systeem van de huidige persoon,  waardoor deze op  bijzondere wijze zijn innerlijke kracht ervaart.

Vanaf dat moment is er een gevoel van eenheid, samen zijn. Nooit meer eenzaam, nooit meer alleen….. de cliënt is de Ma-truschka of Pa-truschka geworden!!!! Een hele verantwoordelijkheid, vooral om dit gevoel – zeker in de eerste periode- vast te houden en te consolideren.

Het hangt af van de individuele cliënt, hoeveel GIK’s er uiteindelijk zullen zijn. Soms blijkt het niet eens nodig om alle BIK’s aandacht te geven.

Dit mag het einde betekenen van een overlevingsmechanisme,  dat is nu niet meer nodig.
Er kan weer geleefd worden zonder de negatief  beladen emoties,  die tot dan toe in de weg zaten.

De sessie vindt meestal plaats  in de vorm van een klankschalensessie, omdat de klankschalen meehelpen om een uiterste , ontspannen concentratie te bewerkstelligen.

 

 

 

De naam MetaTruschka  is een samenstelling van twee begrippen:

Meta=overzicht
Truschka = vereenvoudiging van  Matruschka , wat  Moeder betekent.


De naam “Matruschka”  is afgeleid van het  Latijnse woord "Matrona", wat “moeder”  betekent,  "gerespecteerde dame",  of:  "moeder van de familie". (in dit geval: Moeder-pop)

De naam Meta-Truschka is dus  een variant hierop.  Aan het eind van de behandeling ben je de moeder Ma-truschka of, als je een man bent, de vader, de  Pa-truschka van al je GIK’s en heb je een goed overzicht. (lees: ben je bewust van

Grappig, de betekenis van GIK is: Gift in Kind, oftwel: giften in natura…….

 

* Alle Delen van jou bij elkaar, vormen “ jou”.  Als je “ Innerlijke  Kinderen”  afkort, ontstaat het woord:
 I.K.    oftewel…..IK

**Voor bij wie het past, is het zelfs  mogelijk terug te gaan naar nog vroegere vormen van bewustzijn, n.l.  vanuit het overzicht over je leven  vóór de indaling - een spirituele vorm van werken .