REGRESSIE EN REÏNCARNATIE

 

 

Bij Regressie- en reïncarnatietherapie wordt ervan uitgegaan dat traumatische ervaringen zich zowel in het huidige leven als in vorige levens kunnen hebben voorgedaan en dat die door kunnen werken in je huidige leven.

Deze techniek wordt dan ook vooral gebruikt, als je in je huidige leven steeds weer tegen een problematiek oploopt, zonder er een goede reden voor te kunnen vinden.

Soms blijkt deze inderdaad te liggen in een vorig leven. Wanneer je daar naartoe gaat, heet het reïncarnatietherapie.

Soms blijkt de oorzaak wel in dit leven te liggen, maar zo ver weg, dat je er met je bewuste geest de oorzaak nietkunt traceren.

In dit geval heet het regressietherapie.   Deze kan je leiden naar de tijd in de baarmoeder, waar je al heel veel meer gevoelens en kennis opdoet, dan je zo zou vermoeden.

Ook kan het zijn dat jeugdtrauma’s zo ernstig waren, dat je ze ver weg hebt weggeborgen. Tijdens een regressiesessie kunnen ze dan weer opduiken, omdat je gedurende deze sessie in trance verkeert, d.w.z. dat er direct contact is met je onderbewuste, de plek waar alle kennis over jou ligt opgeslagen.

 

Deze problematiek kan zowel op emotioneel gebied liggen als op het fysieke vlak, zich uiten als psychische problemen of in bepaalde gedragspatronen.

Het beseffen van de oorzaak, samen met de juiste verwerking hiervan, zorgen ervoor dat je je problematiek geheel of gedeeltelijk (soms is er meer voor nodig) kunt oplossen

 

Renoveren/herkaderen

In de vorm die ik veelvuldig gebruik, onderga je geen echte herbelevingen, omdat ik je je voor laat stellen jezelf in de bepaalde situatie op een filmdoek te zien. Je mag dan wel als de persoon van nu het filmdoek instappen en jouw invloed op het gebeuren laten gelden, zodat je de situatie oplost zoals jij dat nu zou willen doen, met alle kennis en kracht van nu.

 

Opbouwen innerlijke kracht.

Vaak komt het voor dat je in je leven steeds tegen dezelfde problematiek oploopt.

Door in regressie te gaan, naar de allereerste keer dat je dit probleem ervoer, kun je dit op bovenstaande wijze renoveren/herkaderen.

Resultaat is een deel van jou, dat “geheeld” is, in zijn kracht staat.. wanneer je een geheeld deel energetisch terugplaatst in je lichaam, vervang je hiermee een ontkracht deel door dit krachtige deel ervoor in de plaats te zetten.

Wanneer je door je geschiedenis heen verschillende momenten pakt waarop je tegen hetzelfde probleem aanliep, kun je deze momenten, deze innerlijke delen,  op hun beurt ook weer helen.

Door het eerste geheelde deel “in te laten stappen” in het tweede, ondergaat de heling een versnelling.

Door daarna het tweede in te laten stappen in het derde etc. etc. , vorm je een krachtig deel, dat uiteindelijk geïntegreerd kan worden in je huidige lichaam met als gevolg een veel grotere innerlijke kracht.