METATOUCH is een bijzonder krachtige manier van heling via de handen. Doordat de therapeut de handen zachtjes op de cliënt legt, wordt diens zelfgenezend vermogen aangesproken en geactiveerd. Blokkades kunnen hierdoor worden opgeheven zodat de energie beter kan doorstromen. Pijnklachten zullen verminderen of verdwijnen en een heerlijk gevoel van rust en soepelheid komt er voor in de plaats. Ontstekingen kunnen worden geremd en beschadigde cellen en weefsels worden geheeld, zodat ze hun oorspronkelijke functie weer kunnen gaan vervullen.

Het meest spectaculaire binnen de Metatouch is wel dat het skeletsysteem zichzelf weer kan 'uitlijnen', waarbij botten en wervels in hun oorspronkelijke, gewenste stand kunnen terugglijden. Metatouch is dan ook uItstekend geschikt voor de behandeling van verschillende nek-, rug-, schouder-, heup- en knieklachten. Ook (chronische) pijn als migraine, kan worden verzacht of geëlimineerd. Het kan ook helend werken bij klachten als RSI, tennisarm, spanningsklachten in de spieren en onnoembaar veel andere klachten. Zelfs platvoeten kunnen weer hol gaan staan.

De visualisaties versterken en versnellen het genezingsproces


Hoe werkt Metatouch?

Metatouch werkt met trillingsoverdracht. Entrainment is energieoverdracht. Die zorgt ervoor dat energie van het ene systeem wordt overgebracht op het andere. (stel je maar eens voor wat er met je gevoel gebeurt als iemand ziedend van woede de kamer binnenkomt). Resonantie zorgt ervoor dat verschillende trillingsfrequenties zich aan elkaar aan gaan passen, wanneer ze met elkaar in contact worden gebracht. Verhoogde trillingen worden lager, lagere trillingen worden hoger, zodat beide op dezelfde hoogte uitkomen.(voorbeeld: Na verloop van tijd gaan klokken die in dezelfde kamer hangen, gelijk tikken)

Van beide wordt hier gebruik gemaakt. Iedereen bezit een bepaalde trillingsfrequentie. Een pijnplek in het lichaam heeft een lage trillingsfrequentie. De blokkade verhindert immers de energiedoorstroming. Via bepaalde technieken voert de therapeut de vibraties in zijn handen op tot een zeer hoge frequentie en door zachte aanraking van de cliënt met de handen, vindt overdracht van de trillingen plaats. Door via resonantie de trillingsfrequentie van de cliënt te verhogen, dat wil zeggen zich aan te laten passen aan de hoge vibraties in de handen van de therapeut, kunnen blokkades worden opgeheven en ontstaat doorstoming, waardoor klachten verminderen of verdwijnen. In feite wordt de cliënt dus de heler, omdat zijn lichaam zich aanpast en aan de hogere vibraties waardoor het lichaam haar werk kan gaan doen

Omdat het lichaam een natuurlijke intelligentie en geheugen bezit, bepaalt het zelf in welke mate het de trillingsfrequentie wil en kan aannemen. Daardoor bepaalt het ook zijn eigen helingsproces. De snelheid van de heling is vanzelfsprekend afhankelijk van de gesteldheid van de behandelde en de ernst van de aandoening. Soms kunnen heel bijzondere resultaten binnen zeer korte tijd worden behaald (in een paar minuten), soms zijn er meerdere behandelingen nodig.

Meta Dame is gecertificeerd Quantumtouch therapeute en workshoptrainer. Hoewel het een op zichzelf staande therapie betreft, wordt, indien noodzakelijk of gewenst, contact met reguliere artsen van belang geacht.