traumatische herinneringen zouden op ongelijke wijze in beide hersenhelften worden opgeslagen......

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

is een therapie voor mensen die last hebben van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval,oorlogservaringen of een geweldsmisdrijf of andere ervaringen die een negatieve invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen, lichamelijke of geestelijke mishandeling.

Deze ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak uit zich dit in de vorm van steeds terugkerende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, herbelevingen, nachtmerries, schrik- en vermijdingsreacties, schuld gevoelens, schaamte, verdriet of boosheid.

Via deze methode is het mogelijk redelijk snel de herinnering aan deze ervaringen om te buigen, m.a.w. de negatieve emotionele lading van deze ervaring af te romen, waardoor de cliënt hier weinig of geen last meer van heeft.


Hoe werkt het?

Er wordt je gevraagd je te concentreren op het meest aangrijpende onderdeel van de gebeurtenis(sen)  . Wat voel je, zie, je, ervaar je? waar voel je dit het meest in je lichaam?

Dan word je gevraagd: hoe wil je je weer gaan voelen, wat wil je weer gaan ervaren?

Dan wordt het verwerkingsproces opgestart. Je gaat weer terug naar het beeld, gevoel, ervaring van het begin, maar nu met een afleidende stimulus.

Afhankelijk van het representatiesysteem*  van de cliënt, kan deze bestaan uit bewegen met de ogen, waarbij je de hand van de therapeut volgt, klikjes bij je oren of tikjes op je knieën.
*visueel :gericht op vooral zien, auditief: gericht op horen) of kinesthetisch gericht op voelen

In sommige gevallen kan het ook gebeuren dat deze technieken afwisselend worden gebruikt.

Na elke set wordt er even rust genomen. Tussen de sets door wordt steeds gevraagd wat je als cliënt nu ervaart.

Als het goed is, wordt de heftigheid van het trauma steeds minder, totdat het bijna of geheel oplost.

 

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?

Er is geen eenduidige verklaring voor het  werkingsmechanisme van EMDR. Hieronder benoem ik 2 van de verschillende verklaringen:
Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugen is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Ook wordt wel aangegeven dat traumatische herinneringen op ongelijke wijze in beide hersenhelften zouden worden opgeslagen. Door de toegepaste methodes zouden deze weer in evenwicht worden gebracht, waardoor de cliënt zelf ook weer meer in balans komt.

 

 

EMDR is een relatief nieuwe therapie en wordt zowel in de reguliere als in alternatieve vormen van therapie gebruikt.
EMDR is in eerste instantie ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In 1987 bemerkte ze tijdens een wandeling dat het snel bewegen van haar ogen de stress ten gevolge van storende gedachten leek te verminderen. Op basis van haar aanvankelijke bevindingen deed zij verder onderzoek dat resulteerde in een publicatie uit 1989.

Vanaf dat moment is er mede door anderen verder onderzoek gepleegd en dit heeft geresulteerd in een bewezen techniek

.