PSYCHOSOCIALE THERAPIE EN MENTAL COACHING

Therapie is:
de zon weer door de wolken zien verschijnen.....

   

Fysieke klachten, emotionele klachten…
Veel problemen zijn terug te voeren op onderliggende psychisch / emotionele oorzaken.
Ze kunnen zijn ontstaan door o.a. schokkende ervaringen, “verkeerde” opvoedingsmethodes, problemen door hoogsensitiviteit, het dragen van een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, zich niet gezien, gehoord, begrepen voelen, etc.

Ook de steeds drukker en chaotisch wordende maatschappij kan haar steentje hieraan bijdragen.

 De op PolyEnergetica* gebaseerde werkwijze helpt je in je eigen kracht te gaan staan.
Je word je bewust van de oorzaken van je klachten (de kern van je problemen), waardoor  je kunt gaan werken aan de oplossing hiervan.  
Uitgangspunt kunnen psychisch / emotionele, maar zeker ook fysieke problemen zijn.

Door oude problemen te verwerken en de daardoor ontstane ontkrachting om te zetten in positieve kracht,  open je blokkades waardoor je energie weer kan gaan stromen en je innerlijke kracht zich kan ontwikkelen.

* Polyenergetica betekent: allereerst naar de kern van de problematiek gaan en daarna de problemen via verschillende, veelal met elkaar verweven, technieken behandelen.

De hiervoor gebruikte technieken worden op deze site afzonderlijk uitgelegd.

PSYCHOSOCIAAL THERAPIE - HOLISTISCHE AANPAK

Uitgangspunt van deze vorm van therapie is: de mens is één geheel, elk "onderdeel" is belang voor zijn goed functioneren:

Het fysieke deel, het mentale, het emotionele en het spirituele.

Omdat alle mensen hierin gelijk zijn, maar verder individueel verschillend, past de therapie zich aan de individuele persoon aan.

Ik ben opgeleid als Polyenergetisch Therapeut, een veelzijdige opleiding die gericht is op het in de eerste plaats samen met de cliënt zoeken naar de kern van de problematiek en het daarna bekijken en besluiten welke van de technieken het beste passen om de problematiek aan te pakken.  Meestal komt het neer op een vermenging, verweving van verschillende technieken.


GEEN PROTOCOLLEN

Dat is de reden dat er niet met protocollen gewerkt wordt. Het kan best zijn dat we een behandelplan opstellen, dat weer gewijzigd wordt doordat de eerst gekozen werkwijze niet aanslaat  en een andere wel goede resultaten op blijkt te leveren.

Doordat je als cliënt tijdens het proces verandert, kan het best zijn dat je later wel weer baat hebt bij de eerst gekozen werkwijze.

Alles wat gebeurt, gaat in overleg.

Als therapeut leg ik de werkwijze, of verschillende werkwijzen uit en samen  wordt dan gekozen.

 

BEELDHOUWER

Als therapeut begeleid ik en wijs ik verschillende wegen aan.

Jij als cliënt doet het eigenlijke werk. Als een beeldhouwer die een bepaald beeld van zichzelf heeft waar hij op dit moment niet tevreden over is, ga je aan het werk: veranderingen aanbrengen,  uithakken, weghalen,  bijboetseren..... tot hij helemaal tevreden is met zichzelf.

Uitleg over de  verschillende technieken die gebruikt worden vindt u in de subpagina's